Şifre uygulaması için ben şunu kullanıyorum: https://safe-in-cloud.com Mobil uygulamaları hariç ücretsiz. Onlar için ömür boyu kullanımlık küçük bir miktar -yanlış hatırlamıyorsam 15 lira vermiştim- ödüyorsunuz. Mobil, web veya bilgisayar kullanımında senkronizasyon oldukça hızlı. Bir de Chrome eklentisi var ki, şifre girme sayfalarında inanılmaz kolaylık sağlıyor. Tarayıcıdaki butona tıkladığınızda şifre otomatik doluyor. Veritabanını da cloud üzerinden tutmanızı sağlıyor.

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store