Sign in

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.
About
profile image

About Bekir Arslan

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Connect with Bekir Arslan

Get the Medium app