Birini kaybettiğimizde ilk neye bakarız?

Becci Manson, 2011 yılından önce New York’ta yaşayan sıradan bir fotoğraf rötuşçusuymuş. Basın yoluyla medya şirketleri ile çalıştıklarından dolayı, olmayanı olmuş, mükemmel vücutlu kişileri daha mükemmel vücutlu şekilde gösteren çalışmalar da yapmışlar. İşlerinde iyi olanlar ise bazı zamanlarda sanat eseri denebilecek çalışmalar ortaya koymayı başarmışlar. Manson, 2011'de meydana gelen Japonya Depremi’ni duyduktan sonra gönüllü bir kuruluş ile birkaç haftalığına yıkımın olduğu bazı yerleşim yerlerine yardım etmeye gitmiş. Enkaz kaldırma işleri ile meşgul olurken, yerli halkın etrafta bulduğu fotoğrafları bir merkeze teslim ettiğini farketmiş. Yıkıntının ardından geri kalan malzemelerin toplandığı bu merkezlere gittiğinde kişisel kayıpların ne kadar büyük boyutlarda olduğunu görmüş. Diğer eşyalar gibi sular altında kalan fotoğrafları da temizlemeye başlamışlar.

Fotoğrafların temizlenip düzeltilmesine yardım ederken internet aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki insanlarla irtibata geçerek zarar gören fotoğrafların rötuşlanıp geri gönderilmesini sağlamış. Gelen fotoğraflar bulunduğu kadarıyla sahiplerine teslim edilmiş. Yakınlarını kaybeden kişilerin fotoğraflara sığındığını görmek Manson’ı çok etkilemiş, hal-i hazırda yaptığı işin ve fotoğrafların kıymetini ancak o zaman anlamış.

Becci Manson’ın bir TED konferansında anlattığı bu hikâyeyi bir kısa filmi izledikten sonra tekrar hatırladım. Lost, Star Trek, Titanic, King Kong gibi yüksek maliyetli yapımlarda çalışmış özel efekt uzmanı Amerikan film yapımcısı Bruce Branit, 2007 yılında hazırladığı “World Builder” kısa filmi ile bir fotoğrafın insan için ne ifade ettiğini etkili bir şekilde anlatmış. Filmin kahramanı hatıralarını tazelemek için bazı fotoğraflar oluşturur. Bunun için yapılması gereken şey holografik araçlar kullanarak caddeler ve binalar oluşturmaktır. Bir kare fotoğraf alabilmek için saatlerini harcar. Fotoğraf oluşturmak için bir amacı vardır. Kaybettiğini bulmak.

Kısa Film: World Builder

Fotoğraf birinin veya bir şeyin, bir yerin, bir ilişkinin, sevilen kişinin hatırasıdır. Hafıza koruyucumuz ve geçmişimizdir, kurtaracağımız son şey ve aramak için geri döneceğiniz ilk şeydir.

Becci Manson’ın Haziran 2012 tarihli konuşması

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store