Bu tavrın aynısını yıllar önce NTV Tarih dergisi de yaptı. Kapanmaya karar verdiklerinden aylar sonra özellikle bir Gezi sayısı çıkartıp hükümet bizi kapatıyor deyip algıları manipüle ettiler. Kapanma olayından derginin ilk sayılarında yazan Derya Tulga da bahsetmişti. Dergiyi çıkartan şirket gelir elde edilmediğinden dolayı zaten kapatmayı düşünüyordu, Gezi’yi bahane edip son vuruş yaptılar. Leyla ile Mecnun da öyle oldu. Penguen’in kapanmayla paylaştığı yazısını okumadan önce ilk bu örnekler aklıma geldi. Tüm bunlar suçu okuyucuya/izleyiciye/tüketiciye atmakla alakalı. Yazınızda bahsettiğiniz gibi devrin getirdiği yeniliklere ayak uydurmayınca en kolayı tüketiciye suç atmak. Maddi kaygılar, yönetimsel problemler işin doğal yönleri.

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store