Gazze: Karanlıkla yaşamak

Fotoğraflar: Muhammed Salem

Gazzeliler, Ortadoğu’daki yaz sıcakları 35 derecenin üzerine çıktıkça, günde dört saatten daha az fan ve klima çalıştırma şansı olan bir elektrik krizi ortamında serin kalmak için mücadele ediyor.

Enerji krizi sağlık ve su güvenliği sistemlerine zarar veriyor; kanalizasyon arıtma tesisleri çalışmıyor, atıklar Akdeniz’e dökülüyor. Hastalar ve yaşlılar umutsuzca sıcağa dayanmaya çalışıyor.

Plastik tepsiler ve kartonlar el fanları haline geliyor. Uyumaya çalışanlar, nemli yatakları terk ederek beton zeminlerin göreceli serinliğini tercih ediyor.

Hamas’ın Gazze’nin yönetiminden vazgeçmesini isteyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu nedenle İsrail’e yaptığı elektrik ödemelerini azalttı. Bu politika, günde sadece birkaç saatlik elektrik kullanımıyla 2 milyon Filistinliyi yaşadıkları şehirde zor durumda bıraktı.

Hastaneler ve diğer acil durum tesisleri yakıtla çalışan yedek jeneratörler ile birlikte hizmet vermeye çalışıyor. Bu imkana ise çok az Filistinli ulaşabiliyor.

Her ne kadar zor olsa da, Sabah Joudah için ailesiyle başka yerlerdeki plaja gitmek bir zevk. Özellikle kanalizasyon sorunlarına katlanmak zorunda kalındığında bu, mecburi bir seçim. “Deniz kirlenmiş olmasına rağmen buraya çocukları eğlendirmeye geldik” diyor, kıyıya vuran kirli köpüklü dalgaları anlatıyor. “Yaz mevsimindeyiz ve elektrik yok. Evimizde su yok, fanlar çalışmıyor. Çok zor, çok.”

Çevre yetkililerine göre kanalizasyon arıtma sistemlerinin aksaması, günde 100 bin litre arıtılmamış suyun sahil boyunca denize boşaltıldığı anlamına geliyor. Bu nedenle çevredeki deniz suyunun yüzde 75'i kirlenmiş durumda. Aileler, orada sıklıkla yüzen çocuklarda cilt iltihapları ve karın ağrıları meydana geldiğini söylüyor.

Enerji krizi, zaten yetersiz durumdaki elektrikli ev aletlerinin satışının yapıldığı perakende sektörüne de zarar verdi. Bunun tek istisnası, elektrik kesintileri tahmin edilerek doldurulan pillerle çalışan ucuz fanlar ve lambalar.

İçeriği hazırlarken buradan faydalandım.

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store