Yalıtılmış ülke Kuzey Kore’nin içinden günlük hayatın etkileyici fotoğrafları

Image for post
Image for post
Fotoğraflar: Ed Jones, AFP / Twitter, Instagram

AFP fotoğrafçısı Ed Jones, Kuzey Kore’ye düzenli olarak girmesine izin verilen az sayıdaki Batılı gazeteciden biri. Jones, gelenekselleşmiş büyük askeri geçit törenlerini ve geçmişten günümüze ülke liderlerinin anıldığı propaganda gösterilerini fotoğraflamanın yanı sıra, başkent Pyongyang sokaklarında günlük hayatı yakalama fırsatı buluyor.

Onun fotoğrafları her şeyin ne kadar da gösterişsiz olduğunu hissettirmesi açısından dikkat çekici. İşe gelip giden insanlar, futbol oynayan veya müzeleri gezen çocuklar… Fakat belgelenmiş olduğu gibi bu fotoğraflar, vitrin görevindeki başkentin dışında kalmış ve yoksulluğa kapılmış kırsal köylerdeki hayatın gerçeğini yansıtmıyor.

Image for post
Image for post
Bir adam, Pyongyang’daki bir restoranın dışındaki masada yemek yiyor.

Üç milyon nüfuslu Pyongyang, Kuzey Kore’nin en gelişmiş şehri. Gittikçe artan nüfusuna rağmen varlıklı kesim için nispeten rahat bir yer. Akıllı telefonlar, trafik sıkışıklığı, restoranlar, taksiler, parlayan yeni yüksek katlı apartmanlar. Neredeyse dünyanın herhangi bir şehri gibi.

Image for post
Image for post
Pyongyang’daki Kim il-Sung Meydanı’nda, ülkenin liderleri Kim il-Sung ve Kim Jong-iI’in portreleri önünden geçen bisikletli insanlar.

Jones’un ülkedeki hareketleri yakından kontrol ediliyor. Ancak genel olarak Pyongyang’da gördüğü her şey için fotoğraf çekmeye izin veriliyor. Kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle diyor: “Pyongyang dışındaki geziler sırasında, durup fotoğraf çekmeyi çok istediğim kasaba ve köylerden geçiyoruz. Fakat belli sebeplerden dolayı bu mümkün olmuyor.”

Image for post
Image for post
Bir grup kadın, Pyongyang’ın güneyindeki Sinchon varoşlarında bir yol kenarında meyve satıyor.

AFP, Eylül 2016’da Pyongyang’da bir büro açtı ve Jones’un altı haftada bir Seul’den Pyongyang’a Pekin yoluyla seyahat etmesine izin verdi. Jones orada her seferinde 14 gün kalıyor. Kuzey Koreliler hala yabancı basına karşı ihtiyatlı olmasına rağmen Jones, “Pyongyang’ın Yüzleri” adlı portre serisi üzerinde çalışıyor.

“Başlangıçta” diyor Jones, “Pyongyang’da çeşitli anıtlarda tur rehberliği yapan, fotoğraflarını çekmemizi kabul etme olasılığının daha yüksek olduğunu düşündüğümüz insanlara yaklaştık. Fakat başka insanları da bu çekimlere dahil edebilmek için hızlı davrandık.” Jones, çoğu kişinin portrelerini çektirmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söylüyor. Sonraki gezilerde fotoğraf çıktılarını kendilerine vermek için onları ziyaret ediyor.

Image for post
Image for post
Tur rehberi ve Kore Halk Ordusu’nda yüzbaşı olan Choe Un-Jong (26) Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin önünde.

Jones anlatıyor: “Kuzey Kore bir takım benzersiz zorluklar sunar. Bir yerlere girmek, etkinliklere ve insanlara erişmek genelde sınırlı. O yüzden günlük hayatı fotoğraflamak daha öncelikli bir konu. Her ne kadar büyük resim gizlenmiş ve tamamen görüş dışı kalsa da en sıradan olaylar ve geziler bile değerli görüntüler üretebilir, birlikte bakıldığında olayların içyüzünü anlamak için fikir verebilir.”

Bu içeriği hazırlarken buradan faydalandım.

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store