Yemen’in ölümcül kolera salgını

Yemen’deki kolera salgını o kadar yaygın ki, sadece içme suyuyla bile ölüme neden olabilir.
Fotoğraflar: Khaled Abdullah / Sanâ, Yemen

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, tarihteki en büyük kolera salgınından biri olan Yemen’deki salgında yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti. Salgından dolayı 400 binden fazla kişi ise bu hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya.

Kolera, atık veya insan dışkısı ile kirlenmiş suyun yutulması nedeniyle yayılan, tedavi edilmezse saatler içerisinde öldürebilen bir ishal hastalığı. Su arıtma ve suyu güvenli taşıma sistemleriyle donatılmış gelişmiş ülkelerde bu hastalık büyük oranda yok edildi. Ancak Yemen’de, silahlı Husi grubuna karşı Suudi liderliğindeki askeri koalisyonun yürüttüğü operasyonlar ile birlikte yıkıcı iç savaş ve ekonomik çöküş nedeniyle kolera ve kitlesel açlık gibi felaketlerle başa çıkmak son derece zor.

Çöplerin karışmasıyla suyun oldukça pis kokulu yeşil bir hale dönüştüğü, Husilerin kontrolü altındaki başkent Sanâ’da yetkililer hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için uğraşıyor.

Su kaynaklarının arıtılması için çalışması gereken pompalar yakıt eksikliği nedeniyle boşta kalıyor. Klorlamakla görevli su bakım kuruluşları maaşlar ve teknik malzemeler olmadan çalışamıyor.

Yemen’deki merkez bankası kaynaklarının resmi hükümetin kontrolüne girmesinden beri, Husilerin idaresindeki topraklarda çoğu devlet memurunun maaşları ödenemiyor. Bu, Sanâ ve çevresindeki çalışanların çoğunun maaşlarını son altı ay içinde alamadığı; özellikle hastane ve temizlik görevlilerinin hayatının mahvolduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte dağınık yerleşim yerlerine sahip dağlık bir ülkenin 28 milyonluk yoksul nüfusu suyun tükenmesi nedeniyle bir başka krizle karşı karşıya.

Temiz suyun eksikliği, birçok insanı sıraya girip su bidonlarını kamyonlardan doldurmaya zorladı.

Birleşmiş Milletler, Yemen’de her 10 dakikada beş yaşın altındaki bir çocuğun önlenebilir nedenlerden dolayı ölebileceğini; 2 milyon insanın çatışmalardan dolayı evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını; ülke genelindeki hastanelerin yalnızca yarısının normal olarak çalışabildiğini tahmin ediyor.

Bir kolera tedavi merkezinin hemen dışındaki lavabo.

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store